Tiesos Raštas #1 Trus The Process. Arba susimovimų Kelias. Net ir juodžiausiuose savo buvimo šioje žemėje momentais, atminki, kad viskas vyksta pagal Dieviškąjį planą, tavo, kaip Sielos labui. Kiekvienas momentais, kai padarai “klaidą” gyvenime ir emociškai krenti žemyn yra naujausia galimybė atsispirti, kaip niekada aukštai. Laikas yra žmogaus sugalvotas konceptas. Nėra nei praeities, nei ateities - Yra tik Dabar. Iš Šios akimirkos, savo vibracija tu subtiliai kuri realybę prieš tavo akis. Kiekviena Mintis turi savo Galią tik tada, jei tu tu nusprendi į ją investuoti savo Žodį arba Energiją (veiksmą). Tu sugebi valdyti savo mintis, išlaikydamas ‘equanimity’ - stebėtojo poziciją. Toks yra minčių valdymo mechanizmas. Patirdamas Pabudimo Procesą susiduri su Giluminiais vidiniais iššūkiais - skolomis, kurias reikia grąžinti iš šių ar net praeitų gyvenimų (įsikūnijimų). Kad sugebėtum įsigilinti į ABSOLIUČIAI visas savo mintis, bei jas suvaldyti - reikalinga Meditacija arba Dėmesio Valdymas. Daryk vieną dalyką vienu metu. Deja, bet realybė tokia, jog užimtame Beždžionės Prote, kurį vis labiau įvaldai, gali prabėgti apie 60 tūkstančių minčių kiekvieną dieną, iš kurių apie 90% - atsikartojančios. Jausdamas Skausmo Kūną, t.y. besinešiodamas praeities nuoskaudas užblokuoji Dabarties Momento Manifestacijos Tekėjimą. Tai reiškia, kad leisdamas Protui atsiminti Laiko momento, kuris tau įvyko, dažnai automatiškai įjungi su tuo susijusią neuroasociaciją - žodį arba veiksmą. Kai šis atsiminimas tavyje yra pasibaigęs ‘negatyviu’ Inkaru, tu subtiliai kūne vėl pradedi jausti tą pačią praeities emociją. Vienok, tai yra išgijimo būdas, t.y. - sugrįžti į praeitį ir išgydyti save, tačiau pradedančiajam eiti Savistabos keliu - pakankamai sunki užduotis įjungti reikiamą Budrumą Emocijų užvaldytoje situacijoje. Todėl praeities žaizdas veiksmingiau yra gydytis įvairių praktikų metu. Praktikose - esminiai dalykai yra Vienuma ir Tyla arba Vedantysis Pasąmonės keliais. Mokytojas yra Mokinys ir Mokinys yra Mokytojas. Kiekvienas gali nuvesti tiek toli, keik pats yra praskynęs kelią savo autentiška patirtimi. Galumoj, kad sugrįžtume į praeities momentą, Praeitis turi būti išgydyta ir integruota, kaip Sielai Vertinga Patirtis. Kai kartą ištariau, jog mano gyvenimas yra “susimovimų kelias” sulaukiau audringos reakcijos. Giliau patyrinėjus šią nuostatą savyje, paklausiau savęs, o kodėl mano Gyvenimas negali būti “pergalių kelias”? Tai yra paprastas NLP praktikos taikymas Savo naudai. Privalau išrauti mano Evoliucijai kenksmingus žodžius iš savo žodyno. Nustojęs juos vartoti, patenku į Minčių lygmenį, kai augindamas vis Gilesnį Meditacinį buvį kiekvieną akimirką, gebu pasirinkti man Tarnaujančią Mintį ir į ją investuoti savo Žodžio ar Gyvybės Eneregijas. Susimovimų kelias neišvengiamai pavirstą Pergalių keliu, tereiki VISADA atsistoti pargriuvus, nespardyti sau šiknos ir ugdyti pasitikėjimą Visata, Dievu, Egzistencija, Gyvenimu, Kosmosu, Priešais, Draugai, Kitais, Visais, Savimi. Įsiskverbiame į Vienio įdėją ir perkeliame ją Švelniu Kvėpavimu į savo Širdies Čakrą. Atsiveriame Meilei. Palieku Šlamštą praeityje ir Tikius, Pasitikiu, Tik Einu, Tekėjime. Subalansuojame savo Energetinius Centrus ir Subalansuoju savo vidinė Vyrą - Animą ir Moterį - Animę. Divine Masculine ir Divine Feminine. Pildau save įkvepiančia informacija, Pildau save Gamtos Elementais, skiriu laiko ištuštinti Protui. Meditacijos metu pagaunu man ramybės neduodančią mintį ir apmąstau ją iš visų įmanomų pusių, leidžiu savo “Aukštesniajam Aš” pašnabždėti atsakymus per pojūčius kūne - kojų arba rankų pirštų galuose. Kai sėdint patogioje padėtyje, giliai įkvėpus į kūną keletą kartų, koncentruojamės į Auksinę Aureolę virš savo Karūnos (Galvos), sukuriamą progą įvykti Sielos Vedimo Procesui. Mane veda, gydo ir koreguoja Dieviškoji Struktūra arba “Šventoji Dvasia” - jos pasireiškimą galiu jausti subtiliai maloniais nutirpinėjimais (Bliss) savo pirštų galuose. Šią akmirką galiu užduoti, bet kokį klausimą ir gauti man rūpimą atsakymą. Jeigu, įvyksta Sielso Evoliucijai tarnaujantis susivokimas - imuosi veiksmo, jeigu įsikiša EGO arba koks įsitikinimas - švelnusis nutirpinėjimas baigiasi. Šventoji Dvasia išteka iš kūno. Apibendrinant turiu Tau Broli ir Sese pasakyti, jog pasirūpintum būti Pats Geriausias savo Draugas, Mylimasis, Užtarėjas, Palaikytojas, Pati geriausia Draugė, Mylimoji, Užtarėja, Palaikytoje. Tik tuomet galėsi šias savybes taikyti bendravime su kitais ir suteikti Draugystę, Meilę, Užtarimą ir Palaikymą kitiems. Atminke, kad esi nuostabi Šviesos Būtybė ir Kerintis Kūrybiškumas. Priimk mano ir savo komplimentus į savo širdį ir dalink juos kitiems. Tikrasis Akimirkos Gerumas nieko nekainuoja, o jeigu, kainuoja daug, iškart tavo Širdis atsiveria ir Meilė grįžta su Kaupu. Būks savo paties Legendinio Gyvenimo Kūrėja ir Alchemijos Meistras. Tu Esi vertas visko, kas yra nuostabiausia šiame gyvenime. Dievas tau jau paruošė Kelią seniai. Dabar esi ruošiamas Tu. Būk Seveikatoje, Būk Meilėje, Būk Akimirkoje. Aš Linkiu Visiems Laimės Aš Linkiu Visiems Laimės Aš Linkius Visiems Laimės Alchemikas 2021-09-03 23:26
Esu Laisva Siela
Nuo gimimo gavau Manto vardą. Esu amžina, begalinė, energetinė ir vibruojanti Dvasios būtybė. Esu tai ką mąstau, esu savo žodžiai, esu savo jausmai ir veiksmai. Be visa to, esu ir kai kas daugiau, tai kas yra už materialaus suvokimo ribų. Iš automatinės inercijos pabudau 2014-aisiais, ekstremalaus nuotykio Indijoje pradžioje - Vipasanos tyloje. Nuo tada mano Gyvenimo kokybė įgavo sąmoningumą, budrumą, žinojimą. Esu Dieviškos Meilės vaisius, kuriu save kiekvieną dieną, gyvendamas nuo akimirkos iki akimirkos. Džiaugsmas, Magija ir Alchemija yra mano palydovai, o kiekvienas Įkvėpimo momentas - Dovana.
Gyvenime suvokiau, kad vienintelis būdas klestėti yra būti savo realybės kūrėju. Rūpinuosi savo kūnu, mintimis, jausmais ir suvokiu, kad viskas nuolatos vyksta pagal Dievišką tvarką. Renkuosi žaidėjo, ne aukos poziciją ir dainuoju savo melodiją kasdien. Esu viskas ir kartu niekas. Skirtingose socialinėse grupėse turiu įvairius vaidmenis. Įvaldydamas Protą ir Lavindamas savo Ego esu žinomas kaip Manu, Satnam, Stoškus, Drakonas. Esu Tėvas, Vyras, Sūnus, visuomenės veikėjas, įkvėpėjas, Kvėpavimo Praktikų specialistas, Kvėpavimo Alchemijos judėjimo įkūrėjas, keliautojas per išorinius ir vidinius pasaulius, gyvenimo mokinys ir mokytojas.
Veiklos Sritys
- Asmeniniai Terapijos Seansai - Grupinės Kvėpavimo Kelionės - Online Įkvėpimo rytai Praktikos - Rebefingas, Pranayama, Meditacija, Hipnozė, Ritualai ir kt. Teorija - Streso valdymas, Čakros, Protėvių Galia, Endokanabinoidinė sistema, Astrologija ir kt.
Dėl asmeninio seanso susisiekite [email protected] arba —>
Gaukite įkvepainčią informaciją ir naujienas el. paštu!
Emocijos - tai mūsų sielos kalba. Savo darbe pagrindinį dėmesį skiriu šiai energijai. Galiu tau pastiprinti siekį panirti giliau į save, susitikti su užslopintais jausmais, užčiuopti subtilias pasąmonės blokadas. Turime išmokti išgydyti savo visas žaizdas ir išleisti energiją į tėkmę. Transformuokime užslopinimus į kūrybinį potencialą ir naują pradžią.
Gyvename Kolektyvinio Pabudimo Laikmetyje. Jeigu tu čia patekai, vadinasi, kaip ir aš, pradėjai kvestionuoti savo realybę ir atsisukai į tai, kas neapčiuopiama Materialiu Protu. Pradėjai tyrinėti savo Sielos Gelmes. Dažniausiai šį tašką pasiekiamę dėl Skausmo arba Vidinės Tuštumos jausmo. Atėjo laikas apversti šį status quo, ir nerti gilyn į save iš pasitenkinimo, džiaugsmo, ramybės ir meilės. Suvokus, kad gyvename Matricoje, belieka tik vienas tikras pasirinkimas - Sąmoningumo kelias. Juo Pradėjus eiti - būtinai bus iššukių, susijusių su tikėjimu, laisve, santykiais, finansais, saviverte, vertybėmis…. Susijungti su Kosmine Sąmone galime kiekvieną akimirką, tereikia nurimti ir pasitelkti Ketinimo Galią, Kvėpavimą, Kūną, Mintis ir Vaizduotę.
Įsileidžiame gydančią energiją į savo kūną.
Informacija apie šio laikmečio kolektyvinę Dvasinę transformaciją.