Laiškai Visatai

Dieviškoji Kūrinija,


Kreipiuosi Į Tave


Prašau Sustiprinki,

Dvasios Siekį Manyje!!!

Ištirpimą Begalinėje Meilėje…


Tebūnie Visi Mano Veiksmai Palaiminti Meilės Šviesoje…

Tebūnie Visi Mano Žodžiai

Išgirsti Meilės Tiesoje…

Tebūnie Visos Mano Mintys

Žemėje… Meilės… Akyse…