Laiškai Visatai
Dieviškoji Kūrinija, Kreipiuosi Į Tave Prašau Sustiprinki, Dvasios Siekį Manyje!!! Ištirpimą Begalinėje Meilėje… Tebūnie Visi Mano Veiksmai Palaiminti Meilės Šviesoje… Tebūnie Visi Mano Žodžiai Išgirsti Meilės Tiesoje… Tebūnie Visos Mano Mintys Žemėje… Meilės… Akyse…